Sunday, June 19, 2016

Tuesday, June 07, 2016

Slatka pavlaka


Već i sam termin slatka pavlaka ume da zbuni početnike u kuhinji, a kamoli njene osobine.

Ni nepočetnici nisu pošteđeni - i kod iskusnijih domaćica slatka pavlaka zna da izazove probleme i zablude.

Imala sam sve moguće zbunjola situacije, kao i iskušenja da šutnem činiju sa premućenom slatkom pavlakom do plafona, kad nemam rezervnu a treba mi za odmah.

No, od ljutnje retko kada ima koristi, zato idemo da naučimo nekoliko stvari.